FIVER FIBER

Ornö Fiber är en ekonomisk förening som håller på att bygga ett fibernät på Ornö och intilliggande öar. http://ornofiber.se

Via sin fiberanslutning kan man få tillgång till internet, TV, telefoni och andra kommunikationstjänster.
Om tillräckligt många på Fiversätraö är intresserade kan också vi få tillgång till fiber. Anmälan görs på: http://ornofiber.se/Files/Ansokan_om_medlemskap.pdf

Numera ingår Ornö Fiber i Stockholms Skärgårdsnät AB  tillsammans med Harö, Nämdö och Runmarö. http://www.skärgårdsnätet.se

 
Finansiering
För att finansiera det kommande bygget så täcks 60% av kostnaderna av bidrag men föreningens medlemmar måste ställa upp med 40%. Det 60-procentiga bidraget ges till Stockholms Skärgårdsnät men de resterande 40% behöver föreningarna låna ut till bolaget.

Även om man inte ser behovet idag är det säkert en bra investering för morgondagen.

Ola Sundvall (tomt 36) är vår kontaktperson på Fiversätraö.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2017-09-13 FIBER FIBER FIBER
Hej alla, jag tänkte lämna en kort rapport kring nuläget. Jag har nu fått åtkomst till det stora fiberregistret och per dagens datum har vi 33 st registrerade medlemmar på ön och 9 st intresseanmälningar. Jag inspekterade skyltföreskomsten i helgen och det är bättre än vad man kunde tro, men vi har en bit kvar till kravet på 60% anslutningsgrad för att få komma igång. Ännu är det inte dags, men tiden går.
Närmaste framtiden: jag kommer att gå på mitt första styrelsemöte inom kort, det planeras tidpunkt för genomförande inom den närmaste månaden. När det har varit kommer jag att ha mer information om projektets status och tidpunkter m.m.
Vi hade ett litet rådslag på ön i helgen tillsammans med Eva och Göran på tomt 42 om att vi borde få sprutt på kommunikationen kring fiberfrågan så att vi får fler att ansluta sig (hoppa gärna över intresseanmälan, jag anser att det steget har spelat ut sin roll, fråga hellre här, mig, eller via styrelsen om ni undrar över något).
Vi håller sålunda på och formar en liten arbetsgrupp kring ”fiberpropaganda” och den som vill deltaga i detta jobb är väldigt välkommen att höra av sig till mig – här eller på mail ola.sundvall@gmail.com.
Jag kommer att drabba er lite oftare framöver med statusrapporter, lite bra skäl till varför ni ska investera, hur projektet är organiserat m.m.
Vi hörs och ses!

Ola Sundvall (tomt 36)

2016-05-26 Ornö fiber har skickat bidragsansökan avseende Fiversätraön, Etapp 2, och beslut väntas i höst. Om ansökan går igenom uppgår anslutningsavgiften till ca 25 000 kr/hushåll och nätavgiften kommer att vara 95 kr/mån. Dragning från väg till hus kan genomföras på egen hand om man är lite händig. Det kommer att finnas någon som kan anlitas för att genomföra arbetet mot betalning när fiberkabeln är på plats. Mer information kommer under hösten.

Med vänlig hälsning

Magnus Allansson