Gemensamt inköp av grus – april 2015

 
Hej!

I samband med allas arbete med avlopp, stenkistor, grusbädd under kompost m.m. kom frågan om samordning av inköp kross/grus upp.

Vi har möjlighet att göra en gemensam beställning av kross/grus från Thomas på Ornö. Beställningen ska vara Thomas tillhanda senast 1:a maj och leverans blir någon gång i slutet av maj.

Thomas kör kross/grus fram till tomtgräns. Så ordentlig märkning var han ska tippa måste finnas. Märk med tomtnummer och beställd dimension samt antal m3.

Jag (Håkan tomt 12) kommer sammanställa och förmedla beställningen till Thomas. Därför behöver jag er beställning senast 25:e april. Skicka e-post till: styrelsen@fiversatrao.se

Thomas fakturerar var och en så förutom beställning av dimension och m3, ska namn, fakturaadress, tomtnummer, mail samt mobilnummer framgå.

Pris: ca 1.150 kr m3 (1 m3 = 1,7 ton) inkl moms och leverans till tomtgräns. Priset är beroende av sammanlagd beställning från oss alla om 330 ton per båt.

A) 16/32 Stenkista m.m, (minsta sten 16 mm och största sten 32 mm.)

B) 0/12 Toppa ex grusgång eller användas som sand under rör, ( minsta sten 0 mm och största sten 12 mm).

Hälsningar
Håkan Kay
070-375 38 48