Information från styrelsen på Fiversätraön januari 2019

God fortsättning på det nya året mot nya utmaningar, händelser och möjligheter.

Under 2018 har två fastigheter på södra ön fått nya ägare och vi hälsar familjen på tomt 16, och familjen på tomt 17, varmt välkomna till oss på Fiversätraö.

Årets mest omfattande händelse har varit all hantering och arbete med anledning av fiberdragningen på vår ö. Över 60 tomter anslöt sig till fiberprojektet. Nu är grävarbetet och rördragningen slutfört och till våren hoppas vi på att få fibern svetsad för att sedan kunna anslutas för uppkoppling till ”nätet”.

Vägarna behöver ses över och det hade vi konstaterat redan innan grävningen för fiberdragningen.  Nu när grävarbetet är slutfört bör vi se över vägarna och ta fram förslag på hur de behöver förbättras  Vi hoppas kunna återkomma med mer information om detta på årsmötet.

Det är många som deltagit och varit aktiva när vi haft våra tre arbetsdagar och många har även gjort arbetsinsatser på ön vid andra tillfällen under året. Allt för att göra vår ö så trivsam som möjligt. Till största delen har arbetsinsatsen handlat om att hantera träd och att elda. Det var även många som deltog i grävarbetet på tomt 2 för att rensa och lägga ned nya rör för att leda bort vatten. I höstas började vi även arbetet med att ta ned granar, på några av de områden som beskrivits i den skogsvårdsplan som Skogsstyrelsen tagit fram.

SRV (sophanteringen) har fortfarande inte meddelat oss om att några förändringar kommer att genomföras. Om hanteringen förändras så meddelar styrelsen alla fastighetsägare så snart vi får någon ny information om detta.

Med anledning av årets varma sommarperiod finns det all anledning att fortsätta att vara mycket återhållsamma med vattenförbrukningen. Årets mätningar av vattennivåerna, i våra brunnar, visar på en något lägre nivå än tidigare år. Mer information finns på vår hemsida. Om ni har några frågor gällande de allmänna brunnarna ber vi er ta kontakt med Per Lindskog, tomt 64, per.lindskog@home.se.

Styrelsen har under året gjort ett omtag när det gäller den planerade renoveringen av Vaxholmsbryggan. Inga åtgärder har genomförts under 2018 och ett mindre/avgränsat arbete planeras att genomföras tidigast under hösten 2019 som styrelsen kommer att beskriva på årsmötet. Det som genomförts på Vaxholmsbryggan är en omskyltning för att begränsa max axeltryck till 5 ton istället för 10 ton.

Ett stort tack till tomt 93-105 som arrangerade årets midsommarfirande. För år 2019 är det tomt nr 1- 10 som ansvarar för midsommararrangemanget och det är tomt 5 som är sammankallande.

Årsmötet är planerat till onsdagen den 27 mars 2019 kl 18.30. IOGTs lokaler, Klara Södra Kyrkogata 20 (samma lokal som de senaste åren) Motioner till årsmötet skickas till styrelsen senast den 18 februari 2019. Mailadress: styrelsen@fiversatrao.se

Kallelse till årsmötet kommer att skickas ut per mail inför mötet.

 

Tack till alla på ön som på olika sätt bidrar till att skapa det trivsamt på Fiversätra!

Ella, Jan-Åke, Jonas, Karin, Katri, Marianne och Nisse