Information nr 11 från avloppsgruppen 2014-10-10

Mark och miljööverdomstolen har nu kommit med dom beträffande Biobox XL som nämndes i förra avloppsnytt. Tyvärr blev det avslag för fastighetsägaren. Domen i sin helhet ligger med som bilaga (bil.1). Skälet till att den inte godkändes var att reningsförmågan inte testats i tillräcklig omfattning för att säkerställa att bakterier inte kan förorena enskilda brunnar. Ett märkligt ställningstagande då bakterier i stort sett saknas i BDT-vatten (se bilaga 2) och inte hittills funnits med vid kravställningen. Det positiva är att, som det står i domslutet: “eftersom det i detta fall är fråga om BDT-vatten från ett enklare fritidsboende kan anläggningens dimensionering i och för sig godtas”.
Den som inte läst och vill veta mer om hur sakkunskapen ser på BDT-vatten kan ta del av rapporten: Bad-disk och tvättvatten- hur farligt är det? Bilaga 2.

Vidare så har vi vid kontakt med länsstyrelsens handläggare fått fram hur dagsläget med överklagande är utöver Biobox-domen. SMOHF har fått fastighetsägarens överklagan på Easy Uponor återförvisad av länsstyrelsen, (den som är intresserad av dokumentet kan kontakta någon i avloppsgruppen). Länsstyrelsen har en handfull ärende för BDT som de inte hunnit behandla ännu. Däribland ligger ett nytt överklagande från Sundby 1, tomt 2. SMOHF gick inte vidare till Mark och Miljödomstolen utan behandlade ärendet på nytt och det beslutet har alltså överklagats på nytt till länsstyrelsen. Man kan lägga märke till att ärendet startade för snart 2 år sedan, det tar tid att hantera BDT-ansökningar.

Under hösten ordnar VA-rådgivaren två VA-kvällar: den 20 oktober i Haninge och 27 november i Nynäshamn. Då platserna är begränsade måste man anmäla i förväg. Mer information på hemsidan http://www.haninge.se/va-rad.

Vi återkommer när något av vikt har inträffat för övrigt får en kämpa på med det man tror på.

Avloppsgruppen

Bilaga 1.
Bilaga 2.