Information nr 6 från avloppsgruppen 2013-10-07

Efter telefonsamtal med SMOHF framkom följande som har bekräftats via mail.

1. SMOHF har för avsikt att överklaga Länsstyrelsens beslut beträffande Bioboxen till nästa instans, Mark och Miljödomstolen.

2. SMOHF kommer att acceptera att kompletteringar till avloppsansökan anstår till sommaren 2014, dock bör sökande ta kontakt med sin handläggare på SMOHF för att få detta bekräftat.

3. SMOHF godkänner WC på Fiversätraön för de fastigheter som sedan tidigare haft tillstånd dock efter erforderliga kompletteringar för att möta Naturvårdsverkets krav. Några nya tillstånd när det gäller WC kommer inte att beviljas.

4. SMOHF har fattat beslut att fortsätta pröva ansökningar med Eko-Matic Willa. För närvarande har inga andra enklare lösningar godkänts.

Bosse Sjöberg