INFORMATION

Midsommarfirande 2023

Information från styrelsen, september 2022

Information från styrelsen, maj 2022

Vattennivåerna i våra brunnar (2021-08-06).
Se under Vatten och AVLOPP

Nya ordningsregler. (2020-10-09)

Nu finns de nya ordningsreglerna på hemsidan. Du hittar dem under ”ARKIV”

Lite nyheter på hemsidan. (2020-08-08)
Provresultaten från senaste vattenproverna under ”VATTEN och AVLOPP”
Ett gammalt dokument från när Sundby 7:10 bildades 1930 under ”ARKIV”/”Nostalgi”

Viktig information om vad tomtägare ska göra för att underlätta vid en eventuell brand på ön. (2020-08-07)

Provrapport från senaste vattenanalysen (2020-08-05)
Vi har fått resultatet från mikrobiologiskt prov på vattnet i våra handpumpar:
Brunn 19, 34 och 82 är tjänliga dvs helt godkända.
Brunn 24, 37/39 och 75 är tjänliga med anmärkning.
Brunn 37 och 75 har lite för höga värden på odlingsbara mikroorganismer
Brunn 24 har för mycket koliforma bakterier( nära godkänt).
Resultatet är lite överraskande, 34:an brukar ha problem medan de som nu fick tjänligt med anmärkning har varit tjänliga i detta avseende tidigare.

Vattennivån i brunn 82 (2020-08-05)
Vatten nivån i brunn 82 är mycket låg -0,85m relativt havsytan.
Styrelsen har därför beslutat stänga denna pump till den har återhämtat sig.

Brunn 1 och 61 underhålls inte längre av föreningen.

Inventering av växter och djur. (2019-08-16)

Information från styrelsen, januari 2019

Grundvattennivåerna är låga! (2018-07-25)
Stor försiktighet krävs även resten av sommaren!
Läs mer under fliken VATTEN och AVLOPP.

GDPR. (2018-06-18)
GDPR – Den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj har bl.a. som ändamål att på ett bättre sätt skydda den personliga integriteten. De personuppgifter som hanteras av föreningen – via styrelsen – är adresslistan. Adresslistan mailas endast ut till fastighetsägarna på ön. Inga gamla uppgifter sparas utan rensas bort så fort fastigheten bytt ägare eller nya uppgifter kommer till Styrelsens kännedom. Om det är någon fastighetsägare som vill ta bort någon uppgift ber vi er att meddela det till styrelsen – allt för att vi ska kunna ha ett så korrekt och bra register som möjligt.

Nu finns en ny flik på hemsidan som heter SKOGSVÅRD. (2018-04-16)
Här finns information om skog och mark på Fiversätraö och om den utökade nyckelbiotopen på Ängsholmen.

Nya parkeringsregler i Dalarö (2018-03-30)
Här finns en länk till Haninge kommun med information om de nya reglerna som gäller under sommaren 2018.

Information från styrelsen januari 2018 (2018-01-10)
Läs om nya grannar, trädvårdsplan, fiberutbyggnad m.m. 

Motorfordon på ön (2017-09-29)
Efter årsmötet beslutades att tomtägare som nyttjar motorfordon ska inkomma till styrelsen med en ansökan och motivering till varför styrelsen ska bevilja användning och därmed medge undantag från föreningens stadgar/ordningsregler. Styrelsen har beviljat 7 tomtägares ansökningar och också bett dessa att vara restriktiva och återhållsamma med användandet och det med hänsyn tagen till vägar, ljud och alla tomtägare på Fiversätraön. Tillstånden är beviljade för tre år och när den tiden har gått ut får en ny ansökan göra till styrelsen.

Följande tomtägare har fått tillstånd som gäller 2017-09-30 – 2020-09-30
Tomt 22+23 Kindsjö
Tomt 27 Andersson
Tomt 28 Norlin
Tomt 61 Göransson
Tomt 62 Djupfeldt
Tomt 63 Finnveden
Tomt 65 Porsemo
Tomt 56 Blom
Styrelsen har också sett över nuvarande samarbeten vad gäller övergripande tillgång till nyttotrafik och därtill hörande infrastrukturella insatser och beslutat att undantag fortsatt ska gälla.
Trevlig helg!
Karin

Vår gemensamma skog (2017-09-06)
Nu har vi bokat två dagar med Skogsstyrelsen, 27:e och 28:e september.

Beroende på vädret kommer två representanter ut under en av dagarna dels för att ha ett samråd kring nyckelbiotopen på Ängsholmen innan eventuella skogsvårdsåtgärder, och dels för att göra en grönområdesplan för huvudön.

Utifrån de rekommendationer vi får, kommer styrelsen att göra en plan för eventuella åtgärder på vår gemensamma mark. Troligen kommer vi att anlita killarna som röjde våra ledningsgator för ev. avverkning. Det är oklart när detta kan ske, troligen under 2018.

Önskemål om trädfällning på enskilda tomter
Förhoppningsvis kan åtgärderna ovan samordnas med trädfällning på enskilda tomter. För att kunna planera arbetet bör vi få en uppfattning om omfattningen.

Därför vill vi att ni skickar ett mail till styrelsen (styrelsen@fiversatrao.se) och berätta om just era behov.

Uppge: namn, tomt 0ch telefonnummer och beskriv omfattningen (åtgärd, antal, typ, storlek, mm)

Kostnaden, liksom upprensning, hanteras av den enskilda tomtägaren.

2017-09-06
Styrelsen
Jan-Åke 070-5727142

Under ARKIV finns rapporter från tidigare besiktningar 1997 och 2002

Vattenmätning augusti 2017 (2017-08-31)
Se under rubriken VATTEN och AVLOPP

Trötta träd (2017-04-06)
Styrelsen har anmält till Skanova att det finns ett träd som ligger över teleledningen ned mot kabelviken.

Ny intressant information om fiber (2017-03-10)
Det är nu klart att dra igång etapp 2.
Läs det senaste informationsbrevet från Stockholms Skärgårdsnät AB: Nu kan vi bygga resten
Viktigt att man anmäler sitt intresse: http://www.ornofiber.se/signmeup.aspx

Ornö Fiber – > Stockholms Skärgårdsnät AB (2016-12-30)
Läs pressmeddelandet om hur lokala fiberföreningar går samman och bildar Stockholms Skärgårdsnät AB.

Upphittad mobiltelefon (2016-11-24)
Någon har glömt en mobil i väntboden, en Sony. Per Blom har tagit hem den och den återfås mot beskrivning.

Arbetsdag 5 november (2016-10-17)
Styrelsen vill först tacka alla för en fantastiska insats den 20 augusti när vi tillsammans lyckades ta hand om drygt 150 fällda träd av egen kraft!

Nästa arbetsdag är planerad till lördagen den 5 november (Allhelgonahelgen) för att börja elda alla grenar och avsluta arbetet med att kapa upp träd – om det finns träd kvar att hantera. Vi eldar endast om väderförhållandet medger det. 

Samling kl 10 vid Norra Brandboden. Vi delar upp oss på de tre planerade eldningsställen – diket på norra nedanför tomt 67 (Monica Morin), Östra bryggan och i diket ovanför badviken. Vi försöker förbereda detta genom att transportera ned grenar till östra bryggan. Styrelsen har undersökt möjligheten att flisa grenarna men avvakta beslut om vi skall genomföra det – i så fall vid ett senare tillfälle.   

Korvgrillning kl 13.00 vid Norra brandboden.
Medtag hinkar, arbetshandskar och krattor!
Alla som har möjlighet är varmt  välkomna att hjälpa till!
Kontakta gärna styrelsen om ni har några frågor.
/Styrelsen

Komplettering av instruktion för brandsprutan. (2016-08-27)
Nu har våra brandchefer gjort en instruktion som visar hur man kopplar ihop alla prylar till brandsprutan. Läs och begrunda och kanske skriv ut ett eget exemplar. Du hittar den under fliken ”BRAND och ELDNING”.

Trädfällning en börjar den 15/8. (2016-08-04)
Trädfällningen börjar måndagen den 15:e augusti och beräknas pågå i två dagar. Första arbetsdagen för oss Ö-bor blir då som planerat lördagen 20/8, kl. 10:00-17:00. Samling vid telefonbacken. /Styrelsen.

Havstulpanvarning! (2016-07-26)
Nu har havstulpanerna kommit till våra vatten läs mer på: http://www.havstulpan.se

Byggnadsplan från 1960 (20160628)
Vi har fått en gammal karta från Lantmäterimyndigheten. Du hittar den under ARKIV-NOSTALGI.

Militärövning 3-18 juni (20160602)
Försvarsmakten genomför en övning som kan beröra ”våra” farvatten. Läs mer här!

Grundvattenmätning 20160601
Det finns en rapport från mätningar i våras under ”Vatten och Avlopp” Den visar inga onormala värden men det ju varnats för att det kan blir stor problem med grundvattnet – så extra sparsamhet är speciellt viktigt i år.

Fiber till Fiver (20160526)

Ornö fiber har skickat bidragsansökan avseende Fiversätraön, Etapp 2, och beslut väntas i höst. Om ansökan går igenom uppgår anslutningsavgiften till ca 25 000 kr/hushåll och nätavgiften kommer att vara 95 kr/mån. Dragning från väg till hus kan genomföras på egen hand om man är lite händig. Det kommer att finnas någon som kan anlitas för att genomföra arbetet mot betalning när fiberkabeln är på plats. Mer information kommer under hösten.

Med vänlig hälsning

Magnus Allansson

Rapport från arbetsdagen 14/5 (20160519)
Arbetsdagen föll ut väl. Vi var ca 25 som deltog och stocken kom på plats vid västra bryggan, badviken rensades, sly togs bort, telefonkiosken tvättades – verkligen en ansiktslyftning  och taket på norra brandboden sopades.  Vi avslutade med grillade hamburgare från föreningen och kaffe/kaka som Cecilia Rahmqvist bjöd på. Det var ett bra dagsverke som genomfördes och stämningen var hög bland deltagarna   Tack till alla som deltog! Nu laddar vi för sensommaren och höstens arbete med att ta hand om alla träd längs ledningsgatorna.

Norra brandboden: Här behöver vi planera för att köpa in takplåtar/nockplåt/kantplåt ovanför vindskivorna samt byta ut vindskivorna.

Med vänlig hälsning Katri

Arbetsdagen 14/5 (20160514)
Planerat arbete:

  • Slutföra arbetet med stocken till Vaxholmsbryggan  (bl.a Kjell Blom/Eric Lindal  mfl)
  • Tvätta telefonkiosken
  • Rensa i badviken
  • Rensa sly (men ingen planerad trädfällning)
  • Övrigt som bestäms när vi samlas.

Vi avslutar arbetsdagen med att grilla hamburgare ca kl 13.00 –  tomt 72, Carlberg/Sewén   – Välkomna!

Årsmötet Nu finns protokollet från årsmötet på hemsidan! Du hittar det under ”ARKIV” – ”ÅRSMÖTESPROTOKOLL”

Träden (20160323)
En ny flik finns nu på menyn – med information om röjningen av våra ledningsgator.

Träden (20160105)
Röjningen av ledningsgatorna på Fiversätraön är nu inplanerad till V30-V34, dvs perioden 25:e juli till 26:e augusti.
Alla fastighetsägare kommer att få en avisering från Vattenfall i slutet av juni eller början av juli.
Området, som entreprenören ansvarar för, omfattar hela Ornö samt öarna utanför, inklusive Kvarnön och Villinge.
Totalt är det drygt 100 km ledning som skall röjas.
Man beräknar att arbetet på Fiversätraö, som utförs av 3-4 gubbar, skall pågå två dagar.
Träd som fälls blir alltså lämnade på marken, såvida de inte ligger i vägen för någon väg eller stig.
Vi kan nu påbörja planeringen och organiseringen av höstens jobb.

Mer info på årsmötet !
mvh
Jan-Åke Dahlberg, Tomt 75.

NYÅRSHÄLSNING FRÅN STYRELSEN

Hemsidan (20151128)
Bildgalleriet har blivit uppdaterat med ny bilder. (Skicka gärna in fler)

Vägarna (20151013)
För kännedom:
Tomt 103-105 har entreprenörer som installerar bdt-infiltration (inte wc). Arbetet startade 5/10.
I entreprenaden ingår att återställa vägen, efter avslutat arbete.
M.v.h. fam. Forsberg.

Elavbrott 31/8 10:00 – 15:00 (20150827)
På grund av arbete på vårt ledningsnät kommer strömmen att brytas måndag 31:a augusti kl 10,00 – 15,00.
Vi ber om överseende med avbrottet som är nödvändigt för en fortsatt säker elleverans.
Vid frågor ring 020 – 82 58 58.
Tänk på att elapparater och elledningar för säkerhets skull alltid måste betraktas som strömförande. /Vattenfall

Grundvattenmätning. (20150815) Per, ”vattenmannen” i 64:n, låter hälsa att man gjort mätningar av grundvattennivåerna den 31/7. Samtliga brunnar ligger över septembermätningarna 2014. Det är alltså ingen direkt risk för saltvatteninträngning, MEN FORTSATT FÖRSIKTIGHET MED VATTENFÖRBRUKNINGEN ÄR ALLTID BRA. Nu har det ju dessutom varit en period med torrare väder.

Besök av sjöräddningen. (20150617)

Brandfara! (20150617

Inspektion av ledningsgatorna. (20150614)
Läs rapporten från Vattenfalls inspektion.

Rapport från senaste styrelsemötet. (20150609) Nu finns en rapport från mötet den 4:e juni. Du hittar den under ARKIV.

Årsmötesprotokollet. (20150512)
Nu finns protokollet från årsmötet. Under punkten ”övriga frågor” kom det upp en del frågor som vi bör titta lite extra på som t.ex eventuella servitut, vattenanalys och märkning av träd som står nära elledningar. Du hittar protokollet under ARKIV.

Rapport från senaste styrelsemötet. (20150421) Nu finns en rapport från mötet den 16:e april. Du hittar den under ARKIV.

Gemensamt inköp av grus! (20150404)

Information nr 12 från avloppsgruppen. (20150311)

Nyårshälsning från styrelsen (20141231)
Även webbmastern vill önska god fortsättning och kan hälsa att ön genomkorsas av massor av spår från en eller flera rävar – och att även ”tjorren” har observerats 2 dagar iföljd.

Tyck till om Skärgårdstinget (20141202)
Hej, vi vill gärna höra dina åsikter!
Sedan mer än 20 år arrangerar vi och Nynäshamns kommun tillsammans med er föreningar och skärgårdsbor
årligen ett skärgårdsting där våra politiker debatterar lokala skärgårdsfrågor. Vi som arbetar med tinget tar
nu krafttag för att det i framtiden ska bli än mer effektivt och verkligen komma er till nytta. Därför vill vi gärna
ha dina och andras åsikter.
Länk till enkäten: http://www.nynashamn.se/skargardsting2014
Tack i förhand för din hjälp, den är viktig för oss!

Med vänlig hälsning
Magnus Wegler
Marknadsförare
Enheten för kommunikation och marknadsföring
Haninge kommun

Hjärtstartarna (20141116) Under vinterhalvåret finns endast EN hjärtstartare tillgänglig i väntboden. Läs mer under ”HLR”

Information nr 11 från avloppsgruppen. (20141012)

Rapport från senaste styrelsemötet. (20141008) Nu finns en rapport från mötet den 24:e september. Du hittar den i en underrubrik till ARKIV.

Ny grundvattenmätning – september 2014. (20140918) Var fortsatt sparsamma med det söta vattnet.

GEMENSAMMA INKÖP AV MINIRENINGSVERK(20140915)
Vi är några stycken som funderar på att installera Eko-Matic Willa på Fiver. Några har redan fått godkännande från SMOHF, andra är på gång. Om vi är fler som går samman för inköp kan vi få bättre pris. Vi tänker begära in några olika offerter och ju fler som kan tänka sej ett samköp ju bättre villkor kan vi få.
Är du intresserad så hör av dej till willatill@fiversatrao.se! –  EJ LÄNGRE AKTUELLT!
/Lennart Thörnqvist, tomt 82 och Göran Jacobson, tomt 42

HJÄRTSTARTARE (20140901) Nu är våra hjärtstartarväskor kompletterade med; munskydd, våtservett, rakhyvel och plasthandskar.

VARNING – LÅGA VATTENNIVÅR (20140801) Läs rapporten om det allvarliga läget.

HJÄRTSTARTARE (20140722) Nu finns våra hjärtstartare på plats i Brandbodarna. Läs mer om dem här.

Rapport från senaste styrelsemötet. (20140719) Nu finns en rapport från mötet den 12:e juni. Du hittar den i en underrubrik till ARKIV.

Information nr 10 från avloppsgruppen. (20140712)

ÅRETS MIDSOMMARFIRANDE
Välkomna till 2014 års midsommarfirande på Fiversätra ö!

Tidsprogram
Kl. 10 – 12 Klädning av stång samt tipspromenad för stora och små.
Medtag gärna egna blommor om möjligt – löv finns.

Kl 15:00 Vi reser stången, dansar och leker så länge vi orkar. Vi avslutar givetvis med dragkamp mellan norra och södra änden. Lotterier till försäljning
(10 kr per lott – tänk på att vår växel är begränsad), fiskdamm, saft och bulle under eftermiddagen.

Kl. 21:00 Dans på bryggan
Grillen är tänd och korvar finns i begränsad mängd – först till kvarn – 10 kr per korv.
NYTT! För dig som dansar mindre än andra finns i år Grannkampen. Utmana dina grannar på traditionella utelekar under allmänt jubel i busken!

Tomterna 51 – 60

Ängsholmens nyckelbiotop. (20140528) Skogsstyrelsens rapport (från 1997) finns nu på hemsidan. Titta under ”ARKIV”.

Årsmötesprotokoll. (20140522) Årets mötesprotokoll finns nu på hemsidan. Du hittar det under ”ARKIV” – ”Årsmötesprotokoll”

Info nr 9 från avloppsgruppen. (20140515)
Mötet med SMOHF-direktionen den 29 april avlöpte i positiv anda och resulterade i att de skall ta ställning till föreningarnas önskemål och synpunkter på sitt ordinarie möte den 16 juni. Vid kontakt med en handläggare med begäran om uppskov till slutet av juni mötte det inget hinder. Handläggarna verkar införstådda med dialogen mellan föreningarna och SMOHF. De som har en pågående process om sitt avlopp kan kontakta sin handläggare om uppskov och referera till direktionens behandling av ärendet.

Elda på Fiver? (20140429)
Brandchefen på norra hälsar att brandrisken är över medelrisk om nu nån tänkte elda i samband med valborg. – Man får faktisk elda under valborgsmässoafton, annars är det bara veckorna 15-16 och 41-42. – Så extra varsamhet med öppen eld krävs. Gnistor från eld har stor risk att bilda brand i torrt gräs och torr terräng. Mer info finns under ”BRAND-fliken” med länkt till SMHI’s brandriskprognos mm.

Info nr 8 från avloppsgruppen. (20140415)

Underhållsplanen finns nu under ”Arkiv”. (20140314)

Landstingets inbjudan till samråd om trafiken i skärgården. (20140313)
Även om mötesdatumen redan varit kan man lämna sina synpunkter ändå.

Info nr 7 från avloppsgruppen. (20140225)

Julhälsning från styrelsen. (20131219)

Vattenanalys för brunn 75 klar. (20131113) Tyvärr visar det sej att vattnet i brunn 75 inte är ok. Det är framför allt blyhalten som är för hög. Rapporten finns under ”vatten och avlopp”. Trasig pump hel igen! (20131105)

Pump 75 är lagad och fungerar igen. Vattenprov har tagits och skickats in och vi lägger ut svaret på hemsidan så fort vi fått det.

Information från styrelsen. (20131105)

Info nr 6 från avloppsgruppen. (20131007)

Efterlysning! (20131007) Efterlysning av skylten”UTSIKTSPLATS”. Skylten sattes upp vid södra slingan, till jubileumsdagen 3/8. Nu är den bortplockad, men vart? Den som tillverkade skylten la ner jobb och tid på den, och skulle gärna vilja ha den på egna tomten. Du som tagit hand om den, lägg den gärna i väntrummet i södra boden! Tack på förhand, Anneli Forsberg.

Köpa förbränningstoa? (20131006) Titta under fliken ”ANNONSER” för eventuellt gemensamt inköp.

Hemsidan (20130929) Nu finns flera gamla årsmötesprotokoll upplagda, från 1996 och framåt. Man hittar dom under ”ARKIV”.

Info nr 5 från avloppsgruppen. (20130928)

Info nr 4 från avloppsgruppen. (20130904)

Förtydliganden om gränsvärden för tjänligt vatten. (2013-08-26)

Mätningsarbeten. Information till alla fastighetsägare på Fiversätraön. (20130820) Haninge kommuns kart- och mätavdelning kommer att genomföra mätningsarbeten på Fiversätraön och Mefjärd torsdagen den 29 augusti. Syftet är att mäta in befintliga gränsrör och stompunkter på öarna i syfte att förbättra lägesredovisningen av fastighetsgränserna i kommunens och Lantmäteriets kartor. Senaste mätningen gjordes i samband med avstyckningen 1962. Mathias Rantanen Kart- och mätchef Stadsbyggnadsförvaltningen 136 81 Haninge Växel: 08-606 70 00 Direkt: 08-606 83 39

Jubileumsboken (20130820) Boken, Fiversätraö, finns nu att beställa hos GML-bokhandeln, Adlibris och Bokus.

Vattnet i flera brunnar är otjänligt – även 24 och 39! Endast 19 och 82 är OK! (20130816) Vi har nu fått analysresultaten på de fem brunnar som är funktionsdugliga. Tyvärr har tre av dem otjänligt dricksvatten. Som vi tidigare meddelat är brunn 34 otjänlig pga att koliforma bakterier har alldeles för högt värde. 870 enheter/ 100 ml, gränsvärdet är 500 enheter. Socialstyrelsens rekommendationer för koliforma bakterier (35°C). Koliforma bakterier förekommer naturligt i jord och vatten men också i tarmkanalen hos djur och människor. Förekomst av koliforma bakterier ökar risken för vattenburen smitta. Parametern indikerar i första hand att ytligt vatten påverkar brunnen. Brunn 24 och 39 har för hög halt av bly. Brunn 24 har 0,014 mg/l Brunn 39 har 0,021 mg/l, gränsvärdet är 0,01 mg/l. Socialstyrelsens rekommendationer för bly. Överstiger blyhalten 0,01 mg/l bör vattnet inte användas till dryck- och livsmedelshantering då detta medför risk för kroniska hälsoeffekter, speciellt hos små barn. Orsaken till höga halter är ofta korrosion av blyhaltiga material i äldre fastighetsinstallationer, men anledningen kan också vara föroreningar från industri, deponi eller liknande. Analysresultaten hittar du snart under ”vatten och avlopp” /Bosse Sjöberg

Vattnet i brunnen vid 34:an är otjänligt (20130812) Detta är ett förhandsbesked från Eurofins gällande vattenprov, provmärkning: Sundby 7:10 Brunn 34. Vattenprovet har bedömts som otjänligt på grund av en för hög halt koliforma bakterier (870 cfu/100 ml). Gränsvärde ligger på 500 cfu/100 ml. Fullständig analysrapport skickas när alla analyser är avslutade. /Sofia Kling, Eurofins, via Bosse Sjöberg. Närmaste tjänlig brun är 24:an.

STORT TACK (20130804) till festkommittén för ett välplanerat och mycket lyckat 50-årsfirande. …… och tack, fanfar-spelaren Oscar. Från oss alla.

och ett STORT TACK (20130804) till ALLA som på så många olika sätt bidrog till att göra Fiversätraöns 50-årsjubileum till en minnesvärd dag. Från festkomittén Anneli, Katri, Nils och Peder.

Uppfräschad hemsida – FINN ”FEM” FEL – Idag 20130803 får vår hemsida lite nytt stuk och i samband med detta har det säkert blivit ett eller annat fel. Kanske ett felstavat namn, ett felaktigt telefonnummer eller något annat som blivit fel. Hjälp oss korrekturläsa så vi kan rätta till eventuella tokigheter. Hittar Du nåt så meddela vår webmaster, Göran (tomt42). Den som anmäler flest fel före den 1:a september vinner ett exemplar av jubileumsboken.

Trasig pump Bosse Sjöberg meddelar att vår gemensamma pump vid tomt 75 är ur funktion. Kontaktperson för SRV (20130721) Ella Lindgren är kontaktperson för SRV vad gäller sophämtning på Fiversätraö. Då SRV har bytt ansvarig för sophanteringsfrågor i den här delen av skärgården kommer ingen förändring att göras under 2013. Till hösten kommer dialogen att återupptas och planeringen för 2014. Det arbete somt tidigare påbörjats med grusplanen har därför pausats.

Info från avloppsgruppen. (20130630) Mefjärd har lagt ut nyttig information beträffande avloppsfrågan, kolla www.mefjard.se – arkiv – mefjärdsinfo – juni 2013.

Trimmern… fungerar igen! (20130622)

Inga tjuvar på ön! H o M hälsar att stockarna har återfunnits inom tomt 39. Så vi kan alla dra en lättnadens suck och hoppas på en trevlig och regnfri MIDSOMMAR. (20130621)

Trimmern. Tyvärr havererade trimmern när vi röjde inför midsommarfirandet. Endast såg o kniv fungerar tillsvidare, inte trimmerlinan. (20130616)

Strandskyddsdispens och bygglov. (20130507) Haninge kommun och Länstyrelsen har beviljat strandskyddsdispens från gästbryggan och norr ut till och med Hedbergs brygga (förbi trekantsbryggan). Bygglov har beviljats för ny brygga med 8 platser norr om trekantsbryggan.
Info från avloppsgruppen. (20130525)
Tjuvar på ön! 20130524

Info från avloppsgruppen 20130511: En sammanställning av olika avloppssystem finns utlagd i telefonboden. De som önskar kan få den via mail från m.b.sjoberg@telia.com

Info från avloppsgruppen. (20130418)
Sophämtning: Enligt besked från SRV (20130418) fortsätter sophämtningen som vanligt även under 2013.