KALENDARIUM 2021

 

11 – 12 september Gebortis. Ställ ut saker som kanske någon annan vill ha vid vägkanten. Glöm inte att bära det som blir över till grovsophämtningen.

18 september Grovsopsbåten kommer till östra bryggan, 8:00 – 9:00
Läs mer här: Mobil ÅVC skärgården – SRV Återvinning (srvatervinning.se)
Arbetsdag – samling i telefonbacken klockan 10:00
Vi gör som vi gjort de senaste gångerna, jobbar fram till lunch och sedan återsamling klockan 13 för de som känner att de inte riktigt blev klara

Hushållssopor hämtas på följande dagar:
15/9, 6/10


14 augusti Medlemsmöte kl 14:00 – Samling vid helikopterplattan.

16 mars DIGITAL ÅRSMÖTE för Fiversätraöns intresseförening.
22-23 maj GEBORTIS. Ställ ut det du vill ge bort. Släng det som ingen vill ha veckan efter.

29 maj Arbetsdag. Samling kl 10:00 i ”telefonkioskbacken”. Återsamling efter lunch kl 13:00.

5 juni Brandövning kl 14:00. Samling vid norra respektive södra brandboden.
– Brandsäkerheten på ön, tomten och i stugan.
– Larm med nya sirenen på södra.
– Brandutrustningen – demonstration.
Vi följer myndigheternas rekommendationer under övningen:
* Vi håller avstånd
* Stanna hemma om du känner dig det mista sjuk.

29 maj 8:00 -9:30 Grovsopsbåten kommer till östra bryggan.
Läs mer här: Mobil ÅVC skärgården – SRV Återvinning (srvatervinning.se)