KALENDARIUM 2021

22-23 maj Gebortis. Ställ ut det du vill ge bort. Släng det som ingen vill ha veckan efter.

29 maj 8:00 -9:30 Grovsopsbåten kommer till östra bryggan.
Läs mer här: Mobil ÅVC skärgården – SRV Återvinning (srvatervinning.se)

29 maj Arbetsdag. Samling kl 10:00 i ”telefonkioskbacken”. Återsamling efter lunch kl 13:00.

14 augusti Medlemsmöte kl 13:00


2021-03-16 DIGITAL ÅRSMÖTE för Fiversätraöns intresseförening.