KONTAKT

Föreningens adress:
Fiversätraöns intresseförening UPA
c/o Nils Fergell
Brådstupsvägen 21
129 39 Hägersten

Adressen till Fiversättraön:
Namn
Fiversättraön tomtnummer
130 55 Ornö

Viktigt är att skriva två t i Fiversättraön.

Organisationsnummer: 812400-1937

Plusgironummer: 611050-6

Vill du komma i kontakt med styrelsen?
Skicka e-post till: styrelsen@fiversatrao.se

Vill du komma i kontakt med brandcheferna?
Skicka e-post till: brandchefer@fiversatrao.se

Vill du bidra med text- och eller bildmaterial?
Skicka e-post till: webmaster@fiversatrao.se

Vill Du anmäla adressändring, ändrad e-postadress eller telefonnummer?
Skicka e-post med de nya uppgifterna till: styrelsen@fiversatrao.se
Ange alltid ditt tomtnummer så det inte blir några missförstånd.

Vill du komma i kontakt med andra medlemmar?
Vi finns på Facebook som gruppen Fiversätraö.

Det finns också en e-postgrupp som man når på: fiversatra@yahoogroups.com
Anmälan: skicka ett mail till fiversatra-subscribe@yahoogroups.com
Avanmälan: skicka ett mail till fiversatra-unsubscribe@yahoogroups.com