Ny grundvattenmätning – september 2014

Var fortsatt sparsamma med det söta vattnet.

Vid grundvattenmätningar i månadskiftet Juli/Augusti kunde konstateras att grundvattnet i samtliga gemensamma brunnar var mycket lägre än vad som mätts upp tidigare. Nya mätningar har genomförts den 14 september och nivåerna ligger nu över havsnivå för samtliga brunnar. Brunn 19 ligger endast 3 cm över havsnivå vilket vi får hoppas blir bättre till våren.
Tydligen har vi med gemensam sparsamhet och mindre uttag under de gångna veckorna fått upp grundvattennivån igen. Ytterligare påspädning får vi hoppas på med mycket nederbörd under vinterhalvåret.

Fiversätraön den 17 september 2014
Bosse Sjöberg, tomt 101

Här finns resultaten från mätningarna.