Röjning av ledningsgator 2016

Röjningen av ledningsgatorna på Fiversätraön är planerad till veckorna 30-34, dvs perioden 25:e juli till 26:e augusti.
Alla fastighetsägare bör få en avisering från Vattenfall i slutet av juni eller början av juli.
Området, som entreprenören ansvarar för, omfattar hela Ornö samt öarna utanför, inklusive Kvarnön och Villinge.
Totalt är det drygt 100 km ledning som skall röjas.
Man beräknar att arbetet på Fiversätraön, som utförs av 3-4 personer, kommer att pågå två dagar.
Träd som fälls blir alltså lämnade på marken, såvida de inte ligger i vägen för någon väg eller stig.

Det handlar om ca 1600 löpmeter träd att såga upp:
39 björkar (8,9 m³) – 57 granar (23,2 m³) – 36 tallar (7,3 m³) – 17 ”löv” (3,7 m³) – 6 alar (3,6 m³)
Totalt 155 träd motsvarande 46,6 m³.

I kartorna är förslag till brandplatser markerade. De slutgiltiga brandplatserna får bestämmas på plats när alla faktorer beaktats.

Om hjälp önskas, att ta ner träd utöver trädfällarnas egentliga uppdrag, får var och en göra en förfrågan direkt på plats.
Enligt entreprenören kommer kostnaden att faktureras berörda.

2016-03-06_11 2016-03-06_21 2016-03-06_31 2016-03-06_41