SKOGSVÅRD

Hösten 2017 inbjöds skogsstyrelsen att besöka Fiversätraön och Ängsholmen för att se över våra gemensamma skogsmarker

Det resulterade i ett antal förslag och råd om hur vi kan sköta om skog och mark. I Grönområdesplanen finns förslag på åtgärder för 10 olika områden på Fiversätraön med tillhörande karta.

Besöket på Ängsholmen renderade i att nyckelbiotopen där utvidgades (från 1997) och nya s.k. signalarter listades. Ändringen framgår av skrivelsen Information om nyckelbiotoper. Eftersom en nyckelbiotop bedöms som särskilt viktig att sköta om så kan vi få hjälp av Skogsstyrelsen med detta.
Råden och en karta finns i Rådgivning om Områdesskydd/nyckelbiotoper.

Vi har i samband med detta fått godkännande från Skogsstyrelsen att utföra lämpliga åtgärder och som återfinns i Samråd om skogsbruksåtgärder.

Om du har tillgång till PowerPoint kan du se Jan-Åkes Dahlbergs förslag till årsmötet 2018,  Skogsvårdsplan 2018

 

Tidigare rapporter

Registrerad nyckelbiotop på Ängsö från 1997

Besiktningen av skogsmark inom Fiversätraöns Samfällighetsföreningen från 2002.

 

lövviolspindelskivling liten

 

Här ett exempel på en svamp som finns på Ängsholmen. Det är en Lövspindelskivling och är en s.k signalart för kalkbarrskog. Det betyder alltså att marken på Ängsholmen är kalkhaltig och det i sin tur betyder att man kan kan hitta andra växter som gillar kalk där. Gissningsvis finns t.ex Nattviol som tillhör familjen orkidéer.

Det finns också ett antal sevärda växter, speciellt under våren då bland annat mängder med blåsippor, vitsippor, gullvivor och kabbleka dyker upp.