Slangdragning och placering av pumpar vid brand

Nu finns underlag för hur vi kan underlätta släckningsarbetet vid en eventuell brand på ön. Underlagen är en första utgåva och meningen är att de ska uppdateras så att de blir till bästa nytta i en brandsituation

 • En karta med tänkbara placeringar av brandpumpar i händelse av brand på ön
 • En förteckning över tomtnummer och bästa placering av brandpump

Dragning av slangar är det viktigaste vi kan bidra med enligt brandförsvaret. Om det uppstår en brand på ön tar det tid för dem att komma ut med båt. Då är det mycket tidssparande om vi kan dra ut slangar som de kan ansluta till direkt när de kommer fram. Brandbåtar har hög kapacitet och tar vatten direkt från havet. Våra brandpumpar får ses som ett komplement eftersom det kan ta närmare en timme att få fungerande vattenbekämpning med dem.

Tomtägare har ansvar för att en brand inte uppstår överhuvudtaget. Men om olyckan skulle vara framme har du också ansvar att se över hur släckningsarbetet kan underlättas genom att se ut var slangar kan dras.

Se över din tomt och granska kartan och förteckningen

Du som tomtägare ska kontrollera vilken placering som är bäst för just din tomt.

Att tänka på

 • Vissa stigar är svårframkomliga. Den närmaste platsen behöver inte vara den bästa
 • Slangar dras från branden ner till brandpump. Smal slang närmast elden, tjock slang närmast brandpump
 • Slangar för upp till ca 500 m finns i vardera brandboden
 • Det bör finnas en brygga att ställa brandpumpen på och vattendjup på minst 1,5 m
 • En brandpump finns redan vid södra brandboden och kan täcka ett stort område utan att behöva transporteras.

Gör så här:

 1. Läs ovan om slangdragning och placering av pumpar vid brand
 2. Titta i förteckningen och se vilket pumpställe som är kopplat till din tomt
 3. Titta i kartan var pumpstället är
 4. Se över din tomt var man kan dra slangar och kontrollera att pumpstället är lämpligast
 5. Har du synpunkter så kontakta brandcheferna med ändringsförslag som bör vara välgrundade. Se till att vara en del av lösningen!

Kontakt: brandchefer@fiversatrao.se

Karta med slangdragningar

Förteckning över tomtnummer och placering av brandpump