Växter, djur och småkryp på Fiver och Ängsholmen

Vi är omgivna av en massa växter, djur och småkryp här på Fiversätraön inte bara rävar…

rävar190129

… utan en hel del  annat också.

  • Djur, växter och svampar. I juli 2019 gjordes en inventering på Ängsholmen:
    artlista angsholmen 2019-07-25
  • Småkryp. I juli 2019 gjordes en inventering på Fiversätraö:
    småkryp  fiversätraö  2019-07-25
  • tistelfjäril 190606 Tistelfjäril var det ovanligt gott om i början av sommaren 2019.
  • Fladdermöss har vi också.
    Och om du ser en fladdermus får du gärna kontakta heather.wood@batgeo.su.se på Stockholms universitet. De undersöker via ”Bat Mapper” hur det ser ut med fladdermöss i Sverige. Information om detta finns på www.bitmapper.org

Vill du se vad andra har hittat och registrerat så kan du söka vidare på Artportalen.

För att hitta specifikt vad som har rapporterats in på Fiversätraön eller Ängsholmen kan man använda funktionen ”Sök med karta/yta” eller ange Ornö (Socken, Södermanland) i ”Andra områden.